อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีม

อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีม ชื่อแบรนด์ครีมควรสั้น กระชับ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีม  เหิมใจความนามนั้นสำคัญไฉน? หลายๆคนบางทีอาจกล่าวว่าชื่อของแบรนด์ครีมไม่จำเป็นเท่ากับวิธีการทำการตลาด ก็จริงอยู่ แต่ชื่อแบรนด์ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อแบรนด์ที่แตกต่างจากแบรนด์ครีมทั่วไปซึ่งมีอยู่เยอะมากๆในตลาด และหลายแบรนด์มีชื่อที่คล้ายคลึงกันจนลูกค้างง ด้วยเหตุนี้ หากคุณกำลังคิดจะสร้างแบรนด์ครีมเป็นของตัวเอง สิ่งหนึ่งที่ผมอยากแนะนำเลยเป็นการตั้งชื่อแบรนด์ให้สั้น กระชับ และก็เหิมใจความ โดยอาจจะเริ่มต้นจากชื่อที่มีความสนิทสนมหรือบ่งบอกอัตลักษณ์แบรนด์ของคุณ…